mainpagepic

Основнi новини

П'ять дипломних робіт студентів 2015 р. випуску приймали участь у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт та отримали призові місця: диплом І-го ступеню рівня спеціаліста Жарикової  К. "Перспективи залучення іноземних інвесицій в "зелені" технології Дніпропетровського регіону" та диплом ІІІ-го ступеню рівня магістра...
Черговий викладач кафедри, Вовк М.С., захистила кандидатську дисертацію на тему "Екологічна компонента міжнародної конкурентоспроможності країн ЄС"
В січні 2015 ще она магістр кафедри Трубнікова Анастасія успішно захистила МВА-диплом у Фрайбергському технічному університеті (Німеччина). Дипломна робота на тему "Evaluation of different pricing strategies for consumer durables in an e-commerce setting" була виконана на замовленні німецької фірми Grohe...
В листопаді 2014 у Фрайбергському технічному університеті (Німеччина) успішно захистила МВА-диплом магістр кафедри міжнародної економіки Васильєва Ксенія. Навчання на МВА-програмі в Німеччині відбувалося в рамках довгострокової угоди ПДАБА та TUBAF задля отримання двох дипломів: магістра з міжнародної економіки та МВА-ступеню...
 "Студенти-міжнародники Ксенія Васильєва, Анастасія Трубникова та Олександр Близнюк повернулися з 6-місячного навчального стажування на МВА-програмі "Міжнародний бізнес в нових ринкових країнах та країнах, що розвиваються" у Фрайбергському технічному університеті (Німеччина). Виявилося, що наші студенти не тільки не розгубилися в новому...
В листопаді 2012 р. за ініціативою видання в Німеччині опублікована монографія викладачів кафедри Орловської Ю.В., Квактун О.О. та Вовк М.С. "Екологічні інвестиції в конкурентній моделі розвитку регіону". Цьому передував лист-заохочення видавництва LAP Lambert Academic Publishing, який отримали викладачі кафедри про те, що редакцію зацікавили опубліковані...

Кафедра міжнародної економіки заснована в січні 2003 року. Це одна з наймолодших кафедр академії. Передумовою її створення був початок набору у 1997 р. студентів на спеціальність „Міжнародна економіка” економічного факультету, що був створений у 1991 році.

Основним завданням кафедри є підготовка спеціалістів з міжнародної економіки, які придатні для освітньої, дослідницької та організаційно-керівної діяльності.

Замовниками таких випускників є підприємства та організації м. Дніпропетровська та області: спільні підприємства; філіали міжнародних банків; відділ управління зовнішньоекономічними відносинами Облдержадміністрації; Дніпропетровська торгово-промислова палата; українські підприємства різних форм власності, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю; науково-дослідні інститути; вищі навчальні заклади; страхові, інвестиційні та консалтингові компанії.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців спеціальності «міжнародна економіка» за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалавр
  • спеціаліст
  • магістр

Підготовка фахівців з вказаної спеціальності у ПДАБА проводиться за двома формами навчання: денною і заочною. В рамках навчальних планів підготовки фахівців на кафедрі міжнародної економіки викладаються 22 навчальні дисципліни

В своїй професійній діяльності викладачі кафедри використовують, крім традиційних форм навчання (лекції, практичні, семінарські та лабораторні заняття), такі методи активного навчання, як:

  • виконання імітаційних вправ;
  • аналіз конкретних ситуацій (кейс-метод);
  • організація ролевих та ділових ігор;
  • «мозковий штурм» та інші

Зусиллями кафедри, факультету та міжнародного відділу академії в 2005 р. на спеціальності «міжнародна економіка» було започатковано англо-український проект з вивченням низки дисциплін на англійській мові.

Розвитку цього проекту великою мірою сприяє міжнародна діяльність кафедри, яка включає довгострокові міжнародні зв’язки, поглиблене вивчення іноземних мов студентами та викладачами, лінгвіністичні та академічні стажування в закордонних університетах.

Кожного дня ми творимо історію кафедри, факультету та академії (фото).

Наш девіз:

ВИКОНУВАТИ просвітницьку місію

ВIДПОВIДАТИ міжнародним стандартам та

ВIРИТИ в успіх!